Stühle

Dita

Design: Žarko Marković

Maße:

Länge  54 cm

Breite    44 cm

Höhe    80 cm

Pom

Design: Žarko Marković

Maße:

Länge  54 cm

Breite    65 cm

Höhe    72 cm

Dita

Design: Žarko Marković

Maße:

Länge  54 cm

Breite    44 cm

Höhe    80 cm

Chi

Design: Žarko Marković

Maße:

Länge 57 cm

Breite    50 cm

Höhe    84 cm

Pimento

Design: ERA DESIGN TEAM

Maße:

Länge  50 cm

Breite    49 cm

Höhe    84 cm

Ming

Design: Žarko Marković

Maße:

Länge 51 cm

Breite    57 cm

Höhe    85 cm

Bernardo

Design: Bernardo Bernardi

Maße:

Länge  50 cm

Breite    55 cm

Höhe    77 cm

Bernardo

Design: Bernardo Bernardi

Maße:

Länge  50 cm

Breite    55 cm

Höhe    77 cm

Bernardo

Design: Bernardo Bernardi

Maße:

Länge  50 cm

Breite    55 cm

Höhe    77 cm

Bernardo

Design: Bernardo Bernardi

Maße:

Länge  50 cm

Breite    55 cm

Höhe    77 cm

Norma

Design: Romina Radović

Maße:

Länge  46.5 cm

Breite    50 cm

Höhe    79 cm

Norma R

Design: Romina Radović

Maße:

Länge  46.5 cm

Breite    50 cm

Höhe    79 cm

Stila

Design: Renata Vlahek

Maße:

Länge  66 cm

Breite    59 cm

Höhe   100 cm

Stila R

Design: Renata Vlahek

Maße:

Länge  66 cm

Breite    59 cm

Höhe   100 cm

Luna

Design: ERA DESIGN TEAM

Maße:

Länge  44 cm

Breite    45 cm

Höhe    90 cm

Weitere im Katalog