Komode

Komoda – Korpus

Design: Karim Rashid

Mjere:

dužina  100 cm

širina    53.5 cm

visina    160 cm

Komoda – X

Design: Maša Vukmanović, Jakov Šrajer, Jelena Lukač Kirš

Mjere:

dužina  160 cm

širina    50 cm

visina    77 cm 

Komoda – X White

Design: Maša Vukmanović, Jakov Šrajer, Jelena Lukač Kirš

Mjere:

dužina  160 cm

širina    50 cm

visina    77 cm 

Komoda – Pax

Design: Tamara Rulj

Mjere:

dužina  120 cm

širina    45 cm

visina    77 cm 

Komoda – Pax

Design: ERA DESIGN TEAM

Mjere:

dužina  180 cm

širina    45 cm

visina    55 cm

Komoda – Pax

Design: ERA DESIGN TEAM

Mjere:

dužina  180 cm

širina    45 cm

visina    77 cm

Komoda – Norma

Design: ERA DESIGN TEAM

Mjere:

dužina  140 cm

širina    45 cm

visina    100 cm

Komoda – Norma

Design: ERA DESIGN TEAM

Mjere:

dužina  160 cm

širina    45 cm

visina    60 cm

Komoda – Linea

Design: ERA DESIGN TEAM

Mjere:

dužina 180

širina 40

visina 50

Komoda – Linea

Design: ERA DESIGN TEAM

Mjere:

dužina  240 cm

širina    40 cm

visina    50 cm 

Komoda – Linea

Design: ERA DESIGN TEAM

Mjere:

dužina  120 cm

širina    40 cm

visina    70 cm 

Komoda – Linea

Design: ERA DESIGN TEAM

Mjere:

dužina  180 cm

širina    40 cm

visina    70 cm

Komoda – Linea

Design: ERA DESIGN TEAM

Mjere:

dužina  180 cm

širina    40 cm

visina    70 cm 

Komoda – Luna

Design: ERA DESIGN TEAM

Mjere:

dužina  210 cm

širina    50 cm

visina    40 cm 

Komoda – Luna

Design: ERA DESIGN TEAM

Mjere:

dužina  150 cm

širina    50 cm

visina    77 cm 

Komoda – Luna

Design: ERA DESIGN TEAM

Mjere:

dužina  210 cm

širina    50 cm

visina    55 cm 

Arne

Design: Bernardo Bernardi

Mjere:

dužina   140 cm

širina     50 cm

visina    63,5 cm

Pogledajte više u katalogu