Stolice

Stolac – Dita

Design: Žarko Marković

Mjere:

dužina  54 cm

širina    44 cm

visina    80 cm

Stolac – Pom

Design: Žarko Marković

Mjere:

dužina  54 cm

širina    65 cm

visina    72 cm

Stolac – Dita

Design: Žarko Marković

Mjere:

dužina  54 cm

širina    44 cm

visina    80 cm

Stolac – Chi

Design: Žarko Marković

Mjere:

dužina  57 cm

širina    50 cm

visina    84 cm

Stolac – Pimento

Design: ERA DESIGN TEAM

Mjere:

dužina  50 cm

širina    49 cm

visina    84 cm

Stolac – Ming

Design: ERA DESIGN TEAM

Mjere:

dužina  51 cm

širina    57 cm

visina    85 cm

Stolac – Bernardo

Design: Bernardo Bernardi

Mjere:

dužina  50 cm

širina    55 cm

visina    77 cm

Stolac – Bernardo

Design: Bernardo Bernardi

Mjere:

dužina  50 cm

širina    55 cm

visina    77 cm

Stolac – Bernardo

Design: Bernardo Bernardi

Mjere:

dužina  50 cm

širina    55 cm

visina    77 cm

Stolac – Bernardo

Design: Bernardo Bernardi

Mjere:

dužina  50 cm

širina    55 cm

visina    77 cm

Stolac – Norma

Design: Romina Radović

Mjere:

dužina  46.5 cm

širina    50 cm

visina    79 cm

Stolac – Norma R

Design: Romina Radović

Mjere:

dužina  46.5 cm

širina    50 cm

visina    79 cm

Stolac – Stila

Design: Renata Vlahek

Mjere:

dužina  66 cm

širina    59 cm

visina    100 cm

Stolac – Stila R

Design: Renata Vlahek

Mjere:

dužina  66 cm

širina    59 cm

visina    100 cm

Stolac – Luna

Design: ERA DESIGN TEAM

Mjere:

dužina  44 cm

širina    45 cm

visina    90 cm

Pogledajte više u katalogu